ផ្ទះ >ផលិតផល >ឧបករណ៍ថតបើកបររថយន្ត>ម៉ាស៊ីនថតសំលេងបើកបរកាមេរ៉ាភ្លោះ

ម៉ាស៊ីនថតសំលេងបើកបរកាមេរ៉ាភ្លោះ

<1>